Už nemohu dál _ část 2

10. dubna 2017 v 8:49 | Great_girl
Konečně došli na velkou mýtinu, kde uprostřed byly v kruhu rozložené ruiny s polorozpadlou deskou s nápisy a Daniel s doktorem Howardem už byli plně zabráni do luštění symbolů.
"Nejspíš to bylo obřadní místo." spustil nadšeně Daniel hned jak se objevili.
"Je to směs Hyeroglifů a Goa'uldských znaků, pravděpodobně to…"
"Jo, jo jasně Danieli. Hlavně dělejte." zastavil ho Jack s nezájmem a rozhlédl se.
Všude kolem byl opět jen hustý porost a les. Jackovi se tohle místo líbilo čím dál tím méně.
"Nechci tu být déle než je nutné."
Daniel se jen mlčky naštvaně zašklebil a raději se vrátil ke své původní činnosti.
"Majore, dorazili jsme na místo. Zřejmě to bude chvíli trvat." oznámil Jack do vysílačky.
"Rozumím."
"A Johnsone, raději mějte oči na šťopkách."
"Pane?"
"Mám z tohohle místa divný pocit."
"Rozumím, pane."
Otočil se na Teal'ca, který pozorně sledoval okolí.
"Raději se porozhlédnu okolo, hlídej je tady."
Teal'c jen přikývl na souhlas a setrvával ve své pozici.
"Carterová, půjdete se mnou." otočil se k Sam a společně se vydali na průzkum.
Jeho podezření v ní vzbuzovalo napětí, cítila jeho nervozitu a sama začínala pochybovat o bezpečnosti této planety.
"Pane?" chtěla promluvit, když se dostali ještě dál do lesa, ale Jack náhle zvedl ruku sevřenou v pěst a ona se zastavila těsně za ním.
Pokynul dolů a oba si dřepli k blízkému keři u stromu. Tiše se rozhlížel po lese, když se v dálce mezi stromy mihnul Jaffa. Sam sebou trhla a ihned se podívala na Jacka. Měl pravdu, nebyli tu sami. Ten jí ukázal, aby zůstala na místě a sám se při zemi vydal k dalšímu stromu, několik metrů od ní.
"Teal'cu, okamžitě se sbalte a zpátky k bráně!" pokynul do vysílačky.
Věděl, že Jaffové nikdy nechodí po jednom a pravidlo se potvrdilo, když si všiml dalších dvou.
"Ale Jacku…" ozval se otrávený Daniel.
"Čemu na slově ˇokamžitě' jsi nerozuměl Danieli!!"
"Pane!" vyrušila ho Sam a když se otočil jejím směrem, zjistil že další skupinka Jaffů se objevila i na druhé straně, což jim odřízlo cestu zpět.
"Sakra!" zaklel Jack a připravil se k palbě.
"Ihned odtamtud vypadněte!!" stihl ještě křiknout do vysílačky, když se k nim první dva Jaffové přiblížili.

Jakmile se ozvala střelba, všichni tři zpozorněli.
"Doktore Jacksone, vraťte se ihned k bráně!" vykřikl Teal'c a rozběhl se směrem odkud slyšel výstřely.
Když ale těsně kolem něj prolétl výboj z tyčové zbraně a roztříštil část ruin za ním, ihned zastavil a skrčil se k zemi za dalším kusem kamene. Další a další energetické výboje se začaly sypat na jejich pozice, což zapříčinilo to, že doktor Howard byl zasažen do nohy.
"Sakra." sykl Daniel a rychle doktora zatáhl za větší kus desky u které se sám krčil.
"Doktor byl postřelen, potřebujeme posilu, jsme pod palbou." křikl do vysílačky a vytáhl svou zbraň, aby mohl pomoci Teal'covi ve zpětné palbě.

"Okamžitě pošlete pro posily, jsme obklíčeni!!" přidal svůj rozkaz i Jack, zatímco se společně se Sam snažili probít si cestu ven z lesa.
"Rozumím!" ozval se zpátky Johnson, ale jeho hlas byl přehlušen další salvou ran.
Pomalu jim docházela munice, ale Jaffové se stále znovu a znovu objevovali mezi stromy.
Jeden z nich se nebezpečně přiblížil ze zadu k Sam. Jack se rychle postavil a vystřelil přímo na něj. Jaffa padl a Sam se překvapeně ohlédla jeho směrem a pak zpět na Jacka. Jen pokynul hlavou, když si na poslední chvíli všimla dalšího Jaffy, který přicházel z leva.
"Nalevo!!" vykřikla a zamířila na něj.
Ihned začala pálit, ale jeho jediný vystřel ještě stihl poslat Jacka s výkřikem k zemi.
"Pane?!" okamžitě se rozběhla k Jackovi, ale ten jen sténal se zkřiveným obličejem bolestí.
"Pane." doběhla k němu a opatrně ho otočila.
Celou levou stranu vesty měl propálenou od výstřelu a pomalu prosakovala krev na povrch.
"Sakra!" ohlédla se a zatáhla ho za nejbližší kmen stromu.
Kůra s kousky dřeva se rozlétla do vzduchu těsně vedle její hlavy, jak do něj zasáhl další výboj.

"Potřebujeme pomoc, plukovník je zraněn!!" vykřikla zoufale do vysílačky a ihned pálila zpět.
"Aargh!" vykřikl Jack, když mu na ránu přiložila obvazy, aby mu alespoň částečně zastavila krvácení.
"Posily jsou na cestě, majore!" ozval se přerušovaně Johnsonův hlas ve vysílačce a Sam se znovu rozhlédla okolo.
Teď nebo nikdy. Jaffové byli stále v přesile a musela ho odtamtud za každou cenu dostat. Preferovala tedy možnost Teď než Nikdy. Vytáhla z vesty dva granáty, odjistila je a hodila směrem odkud přicházeli. Ihned se skrčila a zakryla i Jacka, načež se ozval výbuch a sprška hlíny přistála na jejích zádech. Rychle se zvedla a opatrně ho podepřela pod ramenem, aby mu pomohla vstát.
"Bože…" sykl bolestí, ale snažil se spolupracovat. Oba se odtamtud společně snažili dostat, než se oblak prachu a hlíny opět usadí a nepřítel se vzpamatuje.

"Teal'cu!" křikl na něj Daniel a znovu pálil směrem, odkud se stále rojily další výstřely nepřátel.
Teal'c, krčící se u malého kamene se rychle zvedl a pod krycí palbou doběhl až k nim. Daniel se stáhl, aby si mohl dobít zbraň, zatímco se do desky za ním opřela plná zpětná palba.
"Dochází mi munice, tohle není dobré." podíval se na Teal'ca a hned na doktora Howarda, který pobledlý seděl vedle něj s obvázanou nohou.
"Neslyším výstřely." Teal'c zpozorněl a Daniel se na něj nechápavě podíval.
"O'Neill ani major Carterová neopětují palbu."
Daniel ztuhl jakmile si uvědomil jeho slova a oba si vyměnili pohledy plné obav o jejich přátele.
"Kryjeme vás!" ozvalo se najednou z vysílačky a z lesa na opačné straně se v tu chvíli ozvala střelba z MP-5.
Daniel se podíval zpět na Teal'ca a oba ihned zvedli doktora Howarda, aby se mohli pod silnou krycí palbou dostat do bezpečí.
"Doktore, Teal'cu. Plukovník Simons." představil se velitel záchranné jednotky jakmile se prodrali do zákrytu k nim.
"Rád vás vidím." vydechl Daniel a opatrně posadil zraněného Howarda na zem, kde se ho hned ujal medik.
"Plukovník O'Neill byl postřelen. Jsou stále v nebezpečí." informoval ho znepokojeně Teal'c.
"Ah…" po několika metrech chůze ve skoro neprůchodném terénu, Jack bolestně zasténal a klopýtl.
"Pane?" Sam zastavila a podívala se na jeho zranění, obvazy byly celé prosáklé krví.
"To ne." vydechla a posadila ho opatrně ke stromu. Odendala obvazy a vyndala čisté, aby ho ošetřila.
"Pane? Plukovníku, slyšíte mě? Musíme se odsud dostat, další Jaffové jsou za námi."
"Jděte Carterová…" vydechl těžce a Sam se na něj vylekaně podívala.
"To je rozkaz."
"Pane?" špitla překvapeně.
"Nechte mě tady a jděte!" zdůraznil hlas a přísně se na ni podíval, ale v tom se s bolestí rozkašlal.
"NE! Půjdete se mnou. TO je rozkaz!"
Z povzdálí se opět ozývala blížící se hlídka. Sam vší silou vytáhla Jacka zpět na nohy, podepřela ho a skoro celou jeho váhu přenesla na sebe.
"Nenechám Vás tady."
"Musíme je obejít. Nevíme kolik jich tam je. Kapitáne, vy půjdete zleva, my vás podpoříme ze zálohy." rozdával pokyny Simons.
"Půjdu s vámi." postavil se před něj Teal'c s vážným výrazem.
"Počítal jsem s tím." souhlasil plukovník a otočil se k Danielovi.
"Doktore, vraťte se k bráně, Čeká tam na Vás další tým."
Daniel se zrovna nadechoval k odporu, ale plukovník ho zastavil.
"Přivedu je zpátky, nebojte se."
Daniel mu jen přikývl na souhlas a znovu pomohl doktoru Howardovi vstát, aby se s ním vydal zpět na základnu.
"Můžeme?" otočil se plukovník k připravenému týmu a pokynul k postupu vpřed.
"Sam…" znovu bolestivě zasténal a donutil ji zastavit. Už skoro ani ona nemohla dál, tak ho posadila ke stromu a ihned kontrolovala jeho zranění.
"Běž…" skoro zašeptal.
"Ne!"
Nedokázala ani pomyslet na to, že by ho tu nechala. Chytil ji za ruku a podíval se jí hluboce do očí. Jeho pohled jako by ji probodl srdce.
"Prosím, zachraň se…" znovu se rozkašlal, bolestí pevně zavřel oči a jen tiše zasténal.
"Potřebuju pomoc!!!" vyhrkla okamžitě do vysílačky a rozhlédla se kolem sebe.
"Majore Carterová, jsme skoro u vás!" ozval se nazpátek Teal'cův hlas.
Vstala a znovu těžce zvedla Jacka ze země. Nehodlala ho tu nechat i za cenu vlastního života.
Díky nepřetržité palbě, se řada na straně Jaffů hodně zúžila. SG týmy se dostávali postupně hlouběji do lesa, blíže a blíže k pozici Sam a Jacka.
"Kryjte nás zprava!" křikl plukovník na kapitána a spolu s Teal'cem se jim vydali naproti. Sam se z posledních sil belhala podpírajíc téměř bezvládného Jacka a Jaffové je neúprosně doháněli.
"Majore Carterová!!" ozval se Teal'cův hlas a hned na to několik dobře mířených výstřelů.
Ihned přiběhl k ní a opatrně Jacka podepřel z druhé strany, aby převzal větší váhu jeho těla na sebe.
"Žije, ale musí okamžitě na ošetřovnu." udýchaně oznámila Sam.
"Jste v pořádku majore?" zeptal se jí Simons a nabídl jí, že Jacka převezme.
"Nic mi není." odpověděla a silně stiskla Jackovu ruku ve své dlani na znamení, že ho neopustí.
Plukovník pochopil a jen přikývl na souhlas.
"Zadejte adresu, za chvíli jsme u vás."
"Rozumím." odpověděl mu Johnson.
Konečně se dostali z lesa a blížili se k bráně. Stále hlasitěji se za nimi ozýval pochod další Jaffské hlídky. Jejich počty jakoby nebraly konce.
"Teal'cu!" vykřikla najednou Sam, když už neudržela tíhu Jackova těla a podlomily se jí kolena.
Teal'c, který to nečekal, ho stihl akorát na poslední chvíli zachytit, aby ho nestrhla s sebou a alespoň tak zmírnil jejich pád. Skončila na zemi, s Jackem v bezvědomí v náručí.
"Pane! Plukovníku, slyšíte mě?" snažila se přivézt ho k vědomí, ale už nereagoval.
V koutku úst se mu najednou zaleskla krev. Zamrazilo jí, když to uviděla.
"Pane?!" sklonila se k němu jestli dýchá, krev z úst mu pomalu začala stékat po tváři a cítila, jak jeho tělo těžkne.
"Ne. To ne!!" nahmatala jeho tep, ale byl tak slabý, že ho skoro necítila.
Okamžitě přitiskla své rty na Jackovi a zoufale ho nutila dýchat, zatímco ji ostatní šokovaně sledovali.
"No tak Jacku!!" znovu a znovu mu vdechovala vzduch do plic, zatímco mu masírovala srdce.
"Musí na ošetřovnu. HNED!" vykřikla na ostatní.
Teal'c společně s Danielem, který na ně u brány čekal, Jacka znovu zvedli, rozbíhajíc se směrem k červí díře.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama